VERGOEDING EN TARIEVEN

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering krijg je 3 uur dieetadvisering vergoed. Voor extra vergoeding van de zorgverzekeraar kan je de polisvoorwaarden van jouw (eventuele) aanvullende verzekering nalezen. Soms worden hier eisen aan gestelt, zoals een verwijzing van een arts. Daarom raad ik je aan om hiervoor eerst de polisvoorwaarde van 2019 te raadplegen of even contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding.

Ook in 2019 heb ik er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Verzekeraars stellen vaak eisen die niets met de kwaliteit van de diëtist of zorgverlener te maken heeft. Ook worden door deze instanties eisen opgelegd, welke grotendeels gekoppeld zijn aan commerciële organisaties. Bij ongecontracteerde behandelingen, wordt dieetadvies voor 70-80% vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is per verzekeraar verschillend. De factuur dien je zelf te declareren. (houd er rekening mee dat eerst het eigen risico aangesproken wordt)

Voor meer informatie en de vergoeding vanuit jouw basis- en aanvullende verzekering, kun je ook kijken op Independer.nl.

Onder de behandeluren vallen zowel het directe contact op het spreekuur, als de indirecte werkzaamheden, zoals telefonisch contact, berekenen van de voeding en het maken van een begin- / eindrapportage voor jouw dossier.

Eigen risico

De vergoeding uit de basisverzekering (behalve bij ketenzorg en aanvullende verzekering) valt onder het eigen risico. In 2019 is het eigen risico €385,- voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico. Wil je meer lezen over het eigen risico? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekend dat je zonder verwijzing van jouw huisarts of specialist een afspraak kunt maken voor dieetadvisering. Tijdens het eerste consult zal de zogeheten DTD-screening plaatsvinden. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten. In deze screening zal ik beoordelen of je bij mij aan het juiste adres bent, of dat het verstandig is dat je eerst naar een andere specialist/therapeut gaat voordat er een traject wordt gestart.

Tarieven

Intake 60 min directe tijd, 30 min indirecte tijd. * € 85 –
Lang vervolg consult 30 min directe tijd € 35,-
Kort vervolg consult 15 min directe tijd € 20,-
Online dieetadvies/telefonisch consult € 15,-
Wandelconsult 45 min directe tijd € 45,-

* De behandeltijd die de praktijk in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij je aanwezig bent, hierboven omschreven als consulttijd;
  2. de uitwerktijd ofwel indirecte tijd: de tijd die ik besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk voedings advies, eventueelinformeren van de verwijzer, registreren van jouw gegevens in het dossier. Hier bent je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Eventueel kan ik ook bij je langskomen, indien je niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Hier reken ik een toeslag voor van €10,- per consult.

Afspraak afzeggen

Wanneer je niet in staat bent om een afspraak na te komen, dien je minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Dit kan telefonisch of per mail. Als ik geen bericht heb ontvangen, ben ik genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. (deze kosten worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar)

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2019

Behoefte aan een traject ?

Gewoontes doorbreken, nieuwe gewoontes aanleren en werken aan je doelen kost natuurlijk tijd. Een stok achter de deur is dan erg fijn. Daarom is het prettig om in trajectvorm samen te werken. Je weet waar je aan toe bent, en haalt alles uit deze periode.

Hieronder staan de trajecten die je kunt kiezen.

 • Nieuwe start
  Starten met het werken aan doelen – voeding optimaliseren – leren om te variëren – gewoontes doorbreken – bewuster gaan leven.

  3 maanden. Kosten zijn € 330,-

 • Volhouden
  Nieuwe gewoontes onderhouden – meer doen wat werkt voor jou – nieuwe recepten uitproberen – nog meer gaan genieten.

  6 maanden. Kosten zijn € 330,-

 • Emotie eten
  Aan de hand van het boek: “uit de ban van emotie-eten”, van Joanna Kortink en Greta Noordenbos, gaan we intensief aan de slag.

  3 maanden. Kosten zijn € 470,-

 • Wegwijs in de supermarkt
  Supermarkt Safari van 60 minuten – opdrachten doen – productkennis – meer leren over ‘voedingsland’.

  1 maand. Kosten zijn € 190,-

 • Sport pakket
  Werken aan je doelen – makkelijke tips en tricks – kracht van variëren – nieuwe gewoontes trainen – voeding tijdens je training of wedstrijd.

  2 maanden. Kosten zijn € 280,- (+ informatief kado)

Heb je vragen over de trajecten? Of wil je meer informatie?
Bel of mail gerust.